Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is cofinanced with funds from the European Union and Russian Federation

Jesteś tutaj

Postęp robót