Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is cofinanced with funds from the European Union and Russian Federation

Jesteś tutaj

Opis inwestycji

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 polega, w szczególności na:

 • wykonaniu gruntownej przebudowy nawierzchni drogi w celu dostosowania do przenoszenia ciężkiego ruchu tranzytowego (115kN/oś);
 • poprawie parametrów geometrycznych drogi poprzez poszerzenie jezdni;
 • zapewnieniu prawidłowego odwodnienia drogi poprzez wykonanie właściwych spadków nawierzchni i rowów odwadniających, budowę ścieków podchodnikowych i przebudowę przepustów;
 • poprawie warunków i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, , budowę zatok autobusowych i chodników;
 • budowie przejść dla płazów i małych ssaków.

Numer umowy: GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-35/12
Data podpisania umowy: 21 czerwiec 2013 r.
Data wykonania przedmiotu Umowy: 05 lipiec 2014 r.
Zamawiający: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca Robót: STRABAG Sp. z o.o.
Konsultant/Inżynier: ECM GROUP POLSKA S.A.

Ogólne informacje

Inwestycja obejmuje:

 • wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap - Kowale Oleckie od km ok. 5+564 do km ok. 21+191;
 • przebudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 15,6 km;
 • poszerzenie jezdni do 8,00 m, w tym dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości;
 • przebudowę skrzyżowań;
 • budowę 12 zatok autobusowych w tym 8 usytuowanych w obrębie skrzyżowań;
 • budowę i przebudowę chodników;
 • regulację odwodnienia drogi;
 • przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej;
 • przebudowę i budowę punktów oświetleniowych.

Wartość robót budowlanych: 53 995 950,61 PLN

Mapka przebiegu trasy