Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is cofinanced with funds from the European Union and Russian Federation

Jesteś tutaj

Kontakt

Kontakt

Biuro Kierownika Projektu:

al. Warszawska 89

10-083 Olsztyn

tel. 600 316 210

Dariusz Węgłowski- Kierownik Projektu

 

Biuro Inżyniera:

ul. Mereckiego 5

19-420 Kowale Oleckie

tel. 87 610 40 76

Dariusz Niewiadomski- Inżynier Kontraktu

 

Biuro Budowy:

ul. Kościuszki 82

19-420 Kowale Oleckie

tel. 605 567 575

Marek Sobota- Kierownik Budowy