Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is cofinanced with funds from the European Union and Russian Federation

Jesteś tutaj

Aktualności

W dniu 21 czerwca 2013r. podpisano umowę z Wykonawcą robót firmą Strabag Sp. z o.o. na "Rozbudowę drogi krajowej nr 65 na docinku Gołdap- Kowale Oleckie" o wartości 53 995 950,61 PLN brutto.

W dniu 28  czerwca 2013r. Zamawiający przekazał Wykonawcy plac budowy.

W dniu 23 lipca 2013r. wprowadzono projekt czasowej organizacji ruchu dnia 02.07.2013  nr 124 schemat 2  

W dniu 30 lipca 2013 r. wprowadzono projekt czasowej organizacji ruchu wykonanej wg klauzuli nr 135 zatwierdzonej pismem GDDKiA /OL:Z-ZAS 4081-1351/13 z dnia 12.07.2013.

W dniu 8 sierpnia 2013 r. wprowadzono projekt czasowej organizacji ruchu wykonanej wg klauzuli nr 141 zatwierdzonej pismem GDDKiA /OL:Z-ZAS 4081-141.1/13 z dnia 17.07.2013

W dniu 16 czerwca 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót dla przepustów z półkami oraz przepustów suchych.

Od początku trwania kontraktu przeprowadzono nastepujące Rady Budowy:

 • Rada Budowy nr 1- 08.08.2013r.
 • Rada Budowy nr 2- 12.09.2013r.
 • Rada Budowy nr 3- 10.10.2013r.
 • Rada Budowy nr 4- 14.11.2013r.
 • Rada Budowy nr 5- 12.12.2013r.
 • Rada Budowy nr 6- 16.01.2014r.
 • Rada Budowy nr 7- 13.02.2014r.
 • Rada Budowy nr 8- 11.03.2014r.
 • Rada Budowy nr 9- 10.04.2014r.
 • Rada Budowy nr 10- 15.05.2014r.
 • Rada Budowy nr 11- 12.06.2014r.
 • Rada Budowy nr 12- 17.07.2014r.
 • Rada Budowy nr 13- 12.08.2014r.